Đóng cửa mỏ đá có xe ben vi phạm trên đường VÕ NGUYÊN GIÁP – Đồng Nai

Ông Trần Văn Vĩnh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai – mới đây đã có kết luận về việc quản lý, sử dụng tuyến đường Võ Nguyên Giáp và đã yêu cầu các cơ quan liên quan rà soát xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
Theo đó, Sở Tài nguyên Môi trường chủ trì phối hợp các sở ngành dự thảo Biên bản cam kết trình UBND tỉnh thông qua, để gửi các doanh nghiệp tại khu vực mỏ đá Tân Cang ký cam kết không chở hàng hóa vượt quá tải trọng cho phép, không được rơi vãi vật liệu xuống đường, gây mất vệ sinh ô nhiễm môi trường và gây mất ATGT khi lưu thông trên đường Võ Nguyên Giáp. Trường hợp nào vi phạm báo cáo đề xuất UBND tỉnh đóng cửa mỏ theo quy định.

mỏ đá
Ngoài ra, Sở GTVT chủ trì làm việc với các doanh nghiệp mỏ đá để được cung cấp danh sách các đơn vị vận tải có xe lưu thông trên đường Võ Nguyên Giáp, (ghi rõ cụ thể từng biển số xe) thực hiện ký cam kết không được chở hàng vượt quá tải trọng cho phép.
       Trường hợp có thay đổi doanh nghiệp vận tải hoặc thay đổi xe vận chuyển thì các doanh nghiệp mỏ đá chủ động cung cấp thông tin cho Sở GTVT, Công an tỉnh biết để theo dõi và kiểm tra. Để theo dõi giám sát xe quá tải trên đường Võ Nguyên Giáp, UBND tỉnh Đồng Nai cũng chấp thuận cho phép cho chủ đầu tư lắp đặt camera tại vị trí phù hợp để kiểm soát các xe lưu thông trên tuyến đường, ghi nhận hình ảnh gửi về Công an tỉnh, Thanh tra Sở GTVT kiểm tra, xử lý theo đúng quy định. UBND tỉnh cũng giao Công an tỉnh hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện lắp đặt camera giám sát theo đúng quy định.
      Ông Trần Văn Vĩnh cũng đã phê bình Hợp tác xã An Phát, Công ty Cổ phần Hóa An không tham dự buổi làm việc, yêu cầu hai đơn vị này thực hiện nghiêm túc các ý kiến nêu trên của UBND tỉnh.